Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần – Ngày Vàng Tri Ân, Tam Đại Quân Chủ

Quý chúa công thân mến,

Nhằm mang đến những trải nghiệm và ưu đãi tốt nhất dành cho chư vị chúa công trên con đường chinh phục thế giới Hoành Tảo Tam Quốc. Diễm Nhi xin gửi tới nội dung Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần vô cùng hấp dẫn với phần thưởng cực kỳ giá trị như sau:

1. Gói Nạp Giảm Giá Cuối Tuần

 • Phạm vi áp dụng: all server
 • Thời gian diễn ra: từ ngày 16/08 đến hết ngày 19/08
 • Nội dung sự kiện: trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành tích nạp đạt mốc nhận quà giá trịGói nạpPhần thưởngGiới hạn lần nhậnGói 250 KNB1 Rượu Đất Sét + 1 Rượu Thanh Mai + 1 Rượu Niên Lão + 10 Tướng Tinh10 lầnGói 2500 KNB10 Rượu Đất Sét + 10 Rượu Thanh Mai + 5 Rượu Niên Lão + 1 Rượu Mỹ Tửu10 lần

2. Đăng Nhập Ngày Vàng Cuối Tuần

 • Phạm vi áp dụng: dành cho các máy chủ cũ đã mở từ 6 ngày trở lên
 • Thời gian diễn ra: từ ngày 16/08 đến hết ngày 19/08
 • Nội dung sự kiện: trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi đăng nhập vào game là có thể nhận được phần thưởng giá trị
Ngày đăng nhậpPhần thưởng
Đăng nhập ngày 1 1 Rượu Đất Sét + 100 KNB + 1 Cá Rán
Đăng nhập ngày 2 2 Rượu Đất Sét + 100 KNB + 2 Cá Rán
Đăng nhập ngày 33 Rượu Đất Sét + 100 KNB + 3 Cá Rán
Đăng nhập ngày 44 Rượu Đất Sét + 100 KNB + 4 Cá Rán

3. Nạp Liên Tiếp – Nhận Quà Triền Miên

 • Phạm vi áp dụng: dành cho các máy chủ cũ đã mở từ 6 ngày trở lên
 • Thời gian diễn ra: từ ngày 16/08 đến hết ngày 19/08
 • Nội dung sự kiện: trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi nạp vào game 300 KNB là có thể nhận được phần thưởng giá trị,
 • Sự kiện cần nạp liên tiếp, nếu không sẽ bị ngắt quãng!
Nạp liên tiếpPhần thưởng
Liên Tiếp 1 Ngày300 KNB + 5 vạn đồng* 2 + 1 Túi Nguyên Khí Đại
Liên Tiếp 2 Ngày300 KNB + 5 vạn đồng* 3 + 1 Túi Nguyên Khí Đại
Liên Tiếp 3 Ngày300 KNB + 5 vạn đồng* 5 + 1 Túi Nguyên Khí Đại
Liên Tiếp 4 Ngày300 KNB + 5 vạn đồng* 5 + 1 Túi Nguyên Khí Đại

4. Shop Quy Đổi Bảo Vật – Tam Đại Quân Chủ

 • Phạm vi áp dụng: all server
 • Thời gian diễn ra: từ ngày 16/08 đến hết ngày 19/08
 • Nội dung sự kiện: trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có thể đổi vật phẩm, mảnh tướng nhận các vật phẩm quý hiếm hơn.
Vật phẩm cần để đổiVật phẩm nhận được sau khi đổiGiới hạn số lần đổi
KNB*500 +Ngọc Bích*2Mảnh Tào Tháo50 lần
KNB*500 + Ngọc Bích Mảnh Lưu Bị50 lần
KNB*500 + Ngọc Bích Mảnh Tôn Quyền 50 lần
KNB*220 + Ngọc Bích*2Mảnh Trương Tinh Thái100 lần
KNB*220 + Ngọc BíchMảnh Trương Liêu100 lần
KNB*220 + Ngọc Bích*2Mảnh Lã Mông100 lần
KNB*220 + Ngọc Bích Mảnh Điêu Thuyền100 lần
Mảnh Mã Vân Lộc * 5 + Mảnh Khương Duy *5Mảnh Triệu Vân100 lần
Mảnh Quan Phượng *5 + Ngọc Bích Mảnh Mã Siêu100 lần
Mảnh Khương Duy* 5 + Ngọc Bích*2Mảnh Hoàng Trung100 lần
Mảnh Hoàng Nguyệt Anh *5 + Ngọc Bích*2Mảnh Pháp Chính100 lần
KNB*100 + Ngọc Bích Mảnh Ngụy Diên100 lần
KNB*200 + Đá Nữ Oa *1Long Đản Thương3 lần
KNB*200 + Đá Nữ Oa *1Phá Thiên Kiếm3 lần
KNB*200 + Đá Nữ Oa *1Vấn Học Kiếm3 lần
KNB*200 + Đá Nữ Oa *1Bạch Hồng Kiếm3 lần

5. Sự Kiện: Tích Lũy Tiêu – Siêu Ưu Đãi

 • Phạm vi áp dụng: dành cho các máy chủ cũ đã mở từ 6 ngày trở lên
 • Thời gian diễn ra: chia thành các giai đoạn nhỏ
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành tích tiêu KNB đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng giá trị. Lưu ý, kết thúc mỗi kỳ, mốc tích lũy tiêu sẽ được reset.

Tích Tiêu Kỳ 1: Tích Tiêu Ngày – Tiêu Nhỏ Quà To

 • Thời gian: từ 0h đến 23h59′ ngày 16/08/2018
   
Tích tiêu KNBPhần thưởng
100100 vạn đồng* 1 + 1 Quà Tạ Ơn + 1 Rương Cự Long Cao + 1 Ngọc Bích
500100 vạn đồng* 2 + 1 Quà Tạ Ơn + 2 Rương Cự Long Cao + 2 Ngọc Bích
3000100 vạn đồng* 2 + 1 Quà Tạ Ơn + 2 Rương Cự Long Cao + 2 Ngọc Bích
7000100 vạn đồng* 2 + 1 Quà Tạ Ơn + 5 Rương Cự Long Cao + 2 Ngọc Bích
15000100 vạn đồng* 3 + 1 Quà Tạ Ơn + 5 Rương Cự Long Cao + 3 Ngọc Bích
25000100 vạn đồng* 5 + 2 Quà Tạ Ơn + 5 Rương Cự Long Cao + 5 Ngọc Bích
35000100 vạn đồng* 5 + 3 Quà Tạ Ơn + 1 Rương Hổ Tướng Đông Ngô + 5 Ngọc Bích

Tích Tiêu Kỳ 2: Tích Tiêu Ngày – Tiêu Nhỏ Quà To

 • Thời gian: từ 0h đến 23h59′ ngày 17/08/2018
   
Tích tiêu KNBPhần thưởng
100100 vạn đồng* 1 + 1 Quà May Mắn + 1 Rương Cự Long Cao + 1 Ngọc Bích
500100 vạn đồng* 2 + 1 Quà May Mắn + 2 Rương Cự Long Cao + 2 Ngọc Bích
3000100 vạn đồng* 2 + 1 Quà May Mắn + 2 Rương Cự Long Cao + 2 Ngọc Bích
7000100 vạn đồng* 2 + 1 Quà May Mắn + 5 Rương Cự Long Cao + 2 Ngọc Bích
15000100 vạn đồng* 3 + 1 Quà May Mắn + 5 Rương Cự Long Cao + 3 Ngọc Bích
25000100 vạn đồng* 5 + 2 Quà May Mắn + 5 Rương Cự Long Cao + 5 Ngọc Bích
35000100 vạn đồng* 5 + 3 Quà May Mắn + 1 Rương Ngũ Tử Lương Tướng + 5 Ngọc Bích

Tích Tiêu Kỳ 3: Tích Tiêu Cuối Tuần

 • Thời gian: từ 0h ngày 18/08 đến 23h59′ ngày 19/08/2018
   
Tích tiêu KNBPhần thưởng
100100 vạn đồng* 1 1 Hộp Gấm 1 Hộp Kim Tuyến 100 Đá Luyện
500100 vạn đồng* 2 1 Hộp Gấm 1 Hộp Kim Tuyến 200 Đá Luyện
3000100 vạn đồng* 2 1 Hộp Gấm 1 Hộp Kim Tuyến 200 Đá Luyện
7000100 vạn đồng* 2 1 Hộp Gấm 1 Hộp Kim Tuyến 200 Đá Luyện
15000100 vạn đồng* 3 1 Hộp Gấm 1 Hộp Kim Tuyến 300 Đá Luyện
25000100 vạn đồng* 5 1 Hộp Gấm 1 Hộp Kim Tuyến 500 Đá Luyện
35000100 vạn đồng* 5 1 Hộp Gấm 1 Hộp Kim Tuyến 500 Đá Luyện
45000100 vạn đồng* 10 1 Hộp Gấm 1 Hộp Kim Tuyến 1000 Đá Luyện
65000100 vạn đồng* 10 2 Hộp Gấm 2 Hộp Kim Tuyến 2000 Đá Luyện

Chúc chúa công có những giờ phút giải trí vui vẻ cùng Hoành Tảo Tam Quốc!

Diễm Nhi kính bút!

Tags:

Leave a Comment