[Chuỗi sự kiện] Đua top Alphatest nhận ngay rương trang bị chí tôn

[Chuỗi sự kiện]Đua top Alphatest nhận ngay rương trang bị chí tôn

Thời gian 10:00 ngày 26/5/2018 – 15:00 ngày 28/5/2018

  • Link tải: https://hoanhtaotamquoc.vn
  • Android: http://bit.ly/httq-Android
  • iOS: http://bit.ly/httq-ios

 Đua Top Chiến Lực 3 ngày nhận Rương Chí tôn và hộp tướng 5*

  • Top1: 10.000 KNB + Hộp tướng *5 + Rương Chí Tôn*1
  • Top2: 7.000 KNB + Hộp tướng *5
  • Top3: 5.000 KNB + Hộp tướng *3 

Siêu ưu đãi nạp hoàn trả 200% giá trị sau khi kết thúc alphatest
Trong thời gian Alphatest, toàn bộ giá trị kim nguyên bảo (KNB) các chúa công đã nạp sẽ được hoàn trả 200% khi game chính thức ra mắt.
-VD: chúa công nạp 10.000 KNB sau khi game chính thức ra mắt sẽ nhận được 20.000knb + 10.000 exp vip (chua tính x2 nạp đầu)

 Đạt cấp chỉ định nhận quà vương giả 
Trong thời gian Alphatest người chơi đạt cấp chỉ định sẽ nhận phần thưởng vip khi Openbeta

  •  Đạt lv 28: Rương Bạch Kim
  •  Đạt lv 32: Rương Bạch Kim + Rương Vương Giả

Lưu ý:
 Nhân vật sẽ được reset khi game chính thức ra mắt.
 Toàn bộ phần thưởng “Chuỗi Sự Kiện Đua Top Alphatest” sẽ được nhận khi game ra mắt chính thức.

BQT kính báo!

Leave a Comment