Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Liên Thông: Đãi Ngộ Đế Vương

1. Bá Chủ Lôi Đài : Đạt thứ hạng cao tại các server đã được gộp để nhận thêm phần thường (xếp hạng tính vào ngày 12/11)

Cụm server áp dụng : c1s1 – c1s10          

 • Top 1: 3000 Đá Luyện.                
 • Top 2: 2000 Đá Luyện.                
 • Top 3: 1000 Đá Luyện.                
 • Top 4 – 6: 500 Đá Luyện.                
 • Top 7- 10: 250 Đá Luyện.           

Cụm server áp dụng : c2s1 – c3s4

 • Top 1: 5 mảnh Đồng Uyên , 1000 Đá Luyện          
 • Top 2: 4 mảnh Đồng Uyên ,800 Đá Luyện           
 • Top 3: 3 mảnh Đồng Uyên  ,500 Đá Luyện          
 • Top 4 – 6: 2 mảnh Đồng Uyên  , 300 Đá Luyện           
 • Top 7- 10: 1 mảnh Đồng Uyên , 100 Đá Luyện   

2. Chư hầu vương giả chiến :        

Trong chư hầu chiến mùa này, áp dụng với các server C2S1 đến C2S4: 

 • Top 1: 3 thần binh tự chọn, 5 Đá Nữ Oa.                
 • Top 2: 2 thần binh tự chọn, 4 Đá Nữ Oa.                
 • Top 3: 1 thần binh tự chọn, 3 Đá Nữ Oa.                
 • Top 4: 1 thần binh tự chọn, 3 Đá Nữ Oa.      

Đăng ký Thần Binh tự chọn tại đây.

Lưu ý: Sau ngày 14/11/2018 Chúa Công nào chưa chọn thần binh thì sẽ được được gửi thần binh ngẫu nhiên.

3. Liên thông server – Đãi Ngộ Đế Vương:                

 • Nội dung: Đối với toàn bộ server đã liên thông hiện tại từ c1s1 – c3s4 , kể từ ngày 10/11 – 13/11   
 • Toàn bộ người chơi trong các server đã liên thông trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đạt 10000 KNB trở lên sẽ nhận thêm 100% Exp Vip. Tối đa là 100000 EXP Vip.                
 • Ví dụ: Người chơi A nạp 10000 KNB sẽ nhận thêm 10000 EXP Vip                
 • Quà sẽ được phát trong 48h kể từ ngày tổng kết sự kiện.

Chúc chúa công có những giờ phút giải trí tuyệt vời cùng Hoành Tảo Tam Quốc!

Diễm Nhi kính bút!

Leave a Comment