Giới Thiệu Nội Dung Mini Update 4.1 – Thái Hoang Thần Miếu

Mini Update 4.1 – Thái Hoang Thần Miếu

THÔNG BÁO: Hoành Tảo Tam Quốc sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật phiên bản Mini Update 4.1 mang tên Thái Hoang Thần Miếu. Thông tin chi tiết như sau:
– Phạm vi bảo trì: Tất cả máy chủ

– Thời gian bảo trì dự kiến: 13h00 ngày 13/11/2018

Trong lần bảo trì này, Hoành Tảo Tam Quốc sẽ có ra mắt một số tính năng mới như sau:

  1. Sự Kiện Linh Bảo – Vòng Quay May Mắn:

  •  Mỗi ngày người chơi sẽ có 3 lần quay miễn phí. 
  •  Đạt đủ mốc lần quay để nhận thêm “Đao Tệ”.
  •  Lưu ý: Phần thưởng sự kiện có thể thay đổi, chúa công vui lòng xem chi tiết sự kiện trong game.

Shop Linh Bảo : Người chơi có thể dùng “Đao Tệ” để đổi nhiều món quà quý hiếm!!

2. Thái Miếu: 

 Thái miếu là nơi lễ bái tổ tiên, thần linh và thánh vật của quân vương thời cổ:

  • Chúa công đạt cấp nhất định mới kích hoạt được những Thánh Vật này.
  • Hiến tế số tế phẩm chỉ định có thể nhận thêm buff Thánh Vật.
  • Thánh Vật buff cho chúa công đều có tác dụng với các tướng đạt điều kiện của Thánh Vật.
  • Điểm May Mắn thể hiện xác suất nhận được Thánh Vật.
  • Mỗi lần hiến tế thất bại điểm May Mắn +1. Điểm May Mắn +5 chắc chắn hiến tế thành công. Sau khi hiến tế thành công điểm may mắn trở lại ban đầu. 
  • Điểm May Mắn ban đầu của mỗi cấp hiến tế sẽ khác nhau.
  • Cấp hiến tế càng cao sẽ nhận càng nhiều buff, mở kỹ năng mới, nâng cấp kỹ năng cũ….

– Hiến tế cho Hổ Phù để nhận:

– Hiến tế cho Anh Hùng Kiếm để lĩnh hội:

– Hiến tế cho Tứ Dương Phương Tôn để có được:

3. Vùng Thái Hoang: Mở Khóa ở cấp độ 60

  Giao chiến Thái Cổ Ma Long để nhận nguyên liệu dùng cho hiến tế tại Thái Miếu.

Leave a Comment