[HOT] Chuỗi Sự Kiện Mừng Update 4.0 – Thiên Trận Kỳ Biến

Chuỗi Sự Kiện Mừng Update 4.0 – Thiên Trận Kỳ Biến

Để chào mừng Update 4.0 mang tên Thiên Trận Kỳ Biến, BQT Hoành Tảo Tam Quốc xin gửi đến chư vị Chúa Công chuỗi sự kiện ưu đãi vô cùng đặc biệt. Nội dung các sự kiện như sau:


I. Đua Top Tài Phú Liên Server – Nhận Quà Như Mơ

Phạm vi áp dụng: Tất cả máy chủ
Thời gian diễn ra: Từ 0h00 ngày 24/10 đến 23h59′ ngày 28/10
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành tích nạp KNB vào game đạt TOP có cơ hội nhận phần thưởng, mảnh tướng vô cùng quý giá!
Lưu ý:
– Phải đáp ứng yêu cầu nạp tối thiểu và đạt TOP mới được nhận thưởng
– Chốt TOP tính vào lúc 23h59′ ngày 28/10
– BQT sẽ đăng thông báo tổng kết trên fanpage vào ngày: 29/10
– Phần thưởng sẽ trao trong 2 ngày: 30/10 và 31/10
– Đây là sự kiện thêm nên sẽ không hiển thị ở trong game

Phần thưởng:

TopNạp tối thiểuPhần thưởng
Top 1100000Up 1 Tướng SS 4 sao lên 7 sao tự chọn (Quan Vũ, Trương Phi, Lã Bố, Đồng Uyên, Đổng Trác), Thư Chiêu Mộ Kỳ Quan *100 , Túi Trận Đồ Cổ *10, Vũ khí lv70 đặc biệt Vinh Dự Vương Giả
Top 2-380000Up 1 Tướng SS 4 sao lên 6 sao tự chọn (Quan Vũ, Trương Phi, Lã Bố, Đồng Uyên, Đổng Trác),Thư Chiêu Mộ Kỳ Quan *80, Túi Trận Đồ Cổ *8, Vũ khí lv65 đặc biệt Vinh Dự Hầu Tước
Top 4-665000Up 1 Tướng SS 4 sao lên 5 sao tự chọn (Quan Vũ, Trương Phi, Lã Bố, Đồng Uyên, Đổng Trác), Thư Chiêu Mộ Kỳ Quan *60 ,Túi Trận Đồ Cổ *6 , Vũ khí lv 60 đặc biệt Vinh Dự Nguyên Soái
Top 7-1050000Up 1 Tướng Quân chủ 4 sao lên 7 sao tự chọn (Tào Tháo , Lưu Bị, Tôn Quyền , Viên Thiệu ), Thư Chiêu Mộ Kỳ Quan *40 ,Túi Trận Đồ Cổ *5 , Vũ khí lv 55 đặc biệt Vinh Dự Tướng Quân
Top 11-2025000Up 1 Tướng Quân chủ 4 sao lên 6 sao tự chọn (Tào Tháo , Lưu Bị, Tôn Quyền , Viên Thiệu ),Thư Chiêu Mộ Kỳ Quan *30 ,Túi Trận Đồ Cổ *3 , Vũ khí lv 50 đặc biệt Vinh Dự Mãnh Tướng

II. Sự Kiện Bá Chủ Lôi Đài

Phạm vi áp dụng: Tất cả máy chủ đã ra mắt  đến máy chủ C5S4
Thời gian diễn ra: trong 2 ngày 27/10 và 31/10
Nội dung sự kiện: Những người chơi đạt TOP cao trong ngày 27/10 và ngày 31/10 sẽ nhận được thêm phần thưởng hậu hĩnh

Phần thưởng:

BXH Lôi ĐàiPhần thưởng
Top 15000KNB
Top 24000 KNB
Top 33000 KNB
Top 4-62000 KNB
Top 7-101000 KNB

III. Đua Top Tiêu Liên Server

Phạm vi áp dụng: Tất cả máy chủ 
Thời gian diễn ra: Từ 0h00 ngày 24/10 đến 23h59′ ngày 28/10
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành tích tiêu KNB trong game đạt TOP có cơ hội nhận phần thưởng, mảnh tướng vô cùng quý giá!
Lưu ý:
– Phải đáp ứng yêu cầu tiêu tối thiểu và đạt TOP mới được nhận thưởng
– Chốt TOP tính vào lúc 23h59′ ngày 28/10
– BQT sẽ đăng thông báo tổng kết trên fanpage vào ngày: 29/10
– Phần thưởng sẽ trao trong 2 ngày: 30/10 và 31/10
– Đây là sự kiện thêm nên sẽ không hiển thị ở trong game

Phần thưởng

TOPTiêu tối thiểuPhần thưởng
Top 13000001 set trang bị level 70 đặc biệt Vinh dự Vương Giả , KNB *30000
Top 2 – 32000001 set trang bị level 65 đặc biệt Vinh Dự Hầu Tước,KNB *20000 
Top 4 – 51500001 set trang bị level 60 đặc biệt Vinh Dự Nguyên Soái, KNB*15000
Top 6 – 101000001 set trang bị level 55 đặc biệt Vinh Dự Tướng Quân, KNB*10000

IV. Đua Top Cao Thủ Nông Dân

Phạm vi áp dụng: Tất cả máy chủ đã ra mắt  đến máy chủ C5S4
Thời gian diễn ra: Từ bây giờ đến 22h00 ngày 31/10
Nội dung sự kiện: Trong mỗi server Top 3 Nông Dân (Tính từ VIP 5 trở xuống) có chiến lực cao nhất nhận được phần thưởng KNB. Thời gian tổng kết Top: 22:00 ngày 31/10.
Lưu ý:
– Phải đáp ứng đạt TOP và điều kiện mới được nhận thưởng
– Tổng kết vào TOP tính vào lúc 22h00 ngày 31/10
– Phần thưởng sẽ trao trong vòng 48h kể từ khi kết thúc sự kiện
– Đây là sự kiện thêm nên sẽ không hiển thị ở trong game

Phần thưởng

TopPhần thưởngĐiều kiện
Top 15000 KNBTrong Top 20 lực chiến của server đó
Top 24000 KNBTrong Top 20 lực chiến của server đó
Top 33000 KNBTrong Top 20 lực chiến của server đó

V. Sự Kiện Vương Giả Tranh Phong

Phạm vi áp dụng: Tất cả máy chủ 
Thời gian diễn ra: Từ ngày 23/10 đến 22h00 ngày 28/10
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi đạt đủ điều kiện VIP và Lực Chiến theo qui định sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh
Lưu ý:
– Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 gói Quà Cao nhất đạt được.
– Phải đáp ứng đạt TOP và điều kiện mới được nhận thưởng
– Tổng kết vào TOP tính vào lúc 22h00 ngày 28/10
– BQT sẽ đăng thông báo tổng kết trên fanpage vào ngày: 29/10
– Phần thưởng sẽ trao trong vòng 48h kể từ khi kết thúc sự kiện
– Đây là sự kiện thêm nên sẽ không hiển thị ở trong game

Ví dụ : Đạt Vip 7 nhưng chỉ đủ ăn mốc Võ Tướng thì sẽ nhận quà Võ Tướng , chỉ cần đạt đủ điều kiện là có thể nhận quà 

Phần thưởng

 Áp dụng với các server đã gộp: C1S1 – C2S4
QuàPhần thưởngĐiều kiện
Quà Vương Giả18000 KNB , 10 Thần Binh Tự Chọn , 5000 Đá Luyện , 500 Thép SaoVIP từ 13 trở lên , Chiến Lực >75M,Vượt Vực Vô Tận ải 45 , Đạt cấp 72, Nằm trong top 20 lực chiến server của mình
Quà Chư Hầu9000 KNB , 5 Thần Binh Tự Chọn , 4000 Đá Luyện , 400 Thép SaoVIP từ 8 trở lên , Chiến Lực > 68M,Vượt Vực Vô Tận ải 35 , Đạt cấp 70,Nằm trong top 20 lực chiến server của mình
Quà Võ Tướng4000 KNB , 3 Thần Binh Tự Chọn , 3000 Đá Luyện , 300 Thép SaoVIP từ 1 trở lên , Chiến Lực > 60M,Vượt Vực Vô Tận ải 20 , Đạt cấp 65,Nằm trong top 50 lực chiến server của mình
 Áp dụng đối với các server: Từ C2S5 đến C3S4
QuàPhần thưởngĐiều kiện
Quà Vương Giả18000 KNB , 10 Thần Binh Tự Chọn , 5000 Đá Luyện , 500 Thép SaoVIP từ 11 trở lên , Chiến Lực >63M,Vượt Vực Vô Tận ải 40 , Đạt cấp 68,Nằm trong top 20 lực chiến server của mình
Quà Chư Hầu9000 KNB , 5 Thần Binh Tự Chọn , 4000 Đá Luyện , 400 Thép SaoVIP từ 7 trở lên , Chiến Lực > 60M,Vượt Vực Vô Tận ải 30 , Đạt cấp 65,Nằm trong top 20 lực chiến server của mình
Quà Võ Tướng4000 KNB , 3 Thần Binh Tự Chọn , 3000 Đá Luyện , 300 Thép SaoVIP từ 1 trở lên , Chiến Lực > 55M,Vượt Vực Vô Tận ải 20 , Đạt cấp 63,Nằm trong top 50 lực chiến server của mình
 Áp dụng đối với các server: Từ C3S5 đến C3S10
QuàPhần thưởngĐiều kiện
Quà Vương Giả18000 KNB , 10 Thần Binh Tự Chọn , 5000 Đá Luyện , 500 Thép SaoVIP từ 11 trở lên , Chiến Lực >57M,Vượt Vực Vô Tận ải 30 , Đạt cấp 65,Nằm trong top 20 lực chiến server của mình
Quà Chư Hầu9000 KNB , 5 Thần Binh Tự Chọn , 4000 Đá Luyện , 400 Thép SaoVIP từ 7 trở lên , Chiến Lực > 55M,Vượt Vực Vô Tận ải 25 , Đạt cấp 62,Nằm trong top 20 lực chiến server của mình
Quà Võ Tướng4000 KNB , 3 Thần Binh Tự Chọn , 3000 Đá Luyện , 300 Thép SaoVIP từ 1 trở lên , Chiến Lực > 50M,Vượt Vực Vô Tận ải 18 , Đạt cấp 60,Nằm trong top 50 lực chiến server của mình
 Áp dụng đối với các server: Từ C4S1 đến C4S10
QuàPhần thưởngĐiều kiện
Quà Vương Giả18000 KNB , 10 Thần Binh Tự Chọn , 5000 Đá Luyện , 500 Thép SaoVIP từ 11 trở lên , Chiến Lực >50M,Vượt Vực Vô Tận ải 20 , Đạt cấp 60,Nằm trong top 20 lực chiến server của mình
Quà Chư Hầu9000 KNB , 5 Thần Binh Tự Chọn , 4000 Đá Luyện , 400 Thép SaoVIP từ 7 trở lên , Chiến Lực > 45M,Vượt Vực Vô Tận ải 15 , Đạt cấp 58,Nằm trong top 20 lực chiến server của mình
Quà Võ Tướng4000 KNB , 3 Thần Binh Tự Chọn , 3000 Đá Luyện , 300 Thép SaoVIP từ 1 trở lên , Chiến Lực > 40M,Vượt Vực Vô Tận ải 10 , Đạt cấp 55,Nằm trong top 50 lực chiến server của mình

VI. Sự Kiện Tích Nạp Ngày Vàng – Nhận Hàng Nửa Giá: 24/10

Phạm vi áp dụng: Tất cả máy chủ
Thời gian diễn ra: Tích nạp từ 0h00 đến 23h59′ ngày 24/10.
Nội dung sự kiện:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành tích nạp đạt mốc sẽ nhận thêm phần thưởng vô cùng giá trị
  • Nếu bạn đã tích nạp đủ 10.000 KNB trong ngày 24/10. Bạn đăng ký nhận tướng: Tại đây
  • Nhận được 1 lần duy nhất trong ngày
  • Ví dụ: Nạp 10.000 KNB nhận được toàn bộ phần thưởng ở 2 mốc này , nạp hơn cũng không nhận đc thêm

Phần thưởng:

Tích nạpPhần thưởng
-Tích nạp đạt 5000 KNB nhận ngay bộ combo nâng cấp trận pháp ( giảm giá 50%)Thư Chiêu Mộ Kỳ Quan*30, Túi Trận Đồ Cổ * 5
-Tích nạp đạt 10000 KNB nhận thêm 1 tướng quân chủ tự chọn  (Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo, Viên Thiệu)Nhận tướng tùy chọn: Tại đây

VII. Sự Kiện Bá Vương Trở Lại

Phạm vi áp dụng: người chơi hơn 15 ngày không đăng nhập vào game (tính đến ngày 23/10)
Nội dung sự kiện:

Người chơi từ 15 ngày không đăng nhập vào game khi quay trở lại vào game sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Cấp Vip càng cao nhận thưởng càng lớn.

1. Quà Trở Lại

2. Quà Đăng Nhập 7 Ngày Trở Lại

BQT Hoành Tảo Tam Quốc

Kính báo!

Leave a Comment