[Hướng dẫn] Phụ bản thí luyện

Hướng dẫn đi phụ bản thí luyện

Khi đạt đến level 20, chúa công sẽ đạt đủ điều kiện mở tính năng “Phụ bản thí luyện”. Có nhiều phụ bản khác nhau chia theo từng cấp độ, và loại phần thưởng. Chúa công cần phải đạt đủ cấp level mới có thể mở phụ bản. Khi đạt đủ level điều kiện, chúa công có thể chơi đồng thời ở nhiều phụ bản.

Giao diện chính phụ bản thí luyên


Vượt qua các mốc thành công chúa công sẽ được cái loại phần thưởng tương ứng như lương thảo, đá đột phá tọa kỵ,trang bị, đồng …

Mộ Thời Tần

_ Khi đạt đẳng cấp 20 , chúa công sẽ khởi động với ải đầu tiên trong phụ bản thí luyện ” Mộ Thời Tần”.

Động Huyệt

_ Khi đạt đẳng cấp 30 , ải thứ 2 trong phụ bản thí luyện ” Động Huyệt” sẽ được mở ra.

Tài Nguyên

Võ Trường

Ải Tài Nguyên và Võ Trường các chúa công sẽ gặp Boss tương đương với cấp độ bản thân , mỗi ngày các chúa công được khiêu chiến một lần, gây sát thương bao nhiêu nhận thưởng bấy nhiêu .

Trên đây là hướng dẫn cơ bản về phụ bản thí luyên, mỗi người chơi sẽ có chiến thuật , chiến lược khác nhau, hy vọng chúa công sẽ ứng dụng hiệu quả trong quá trình thực chiến. Chúc chúa công bánh chiến bách thắng. 

Trân trọng.

Leave a Comment