Khai mở server mới cụm 2 Bá Nghiệp – S3 Giới Kiều

Kính thưa chư vị chúa công, 

Hoành Tảo Tam Quốc chính thức khai mở server mới cụm 2 Bá Nghiệp – S3 Giới Kiều lúc 10:00 26/07/2018 với cực nhiều phần qua ưu đãi hấp dẫn 2 tướng S:Triệu Vân – Hứa Chử. X2 gói nạp đầu cùng bộ trang bị sử thi.

Ngay bây giờ chúa công có thể download game tại:

I. Chuỗi Sự Kiện Đua Top Server 

 • Ngày 1: Đua top level nhận gói quà nâng cấp tướng 
 • Ngày 2: Đua top sao tướng nhận mỹ tửu cầu tướng
 • Ngày 3: Đua top đấu trường nhận ngàn lượng vàng
 • Ngày 4: Đua top tiêu nhận rương chiến tướng
 • Ngày 5: Đua top chiến lực ngựa nhận quà đột phá Đích Lô
 • Ngày 6: Đua top Level nhận ngọc Bích cầu tài
 • Ngày 7: Đua top chiến lực nhận rương trang bị chí tôn

II. Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Server Mới
Nạp đầu tặng thần tướng Triệu Vân 
Đăng nhập 7 ngày tặng 2 chiến tướng: Tào Nhân – Hứa chử cùng set trang bị sử thi: 

 • Ngày 1: Tặng Ngọc Bích
 • Ngày 2: Tặng chiến tướng Tào Nhân
 • Ngày 3: Tặng 1000KNB + túi quân trang Siêu Cấp
 • Ngày 4: Tặng Ngọc bội Bôn Nhung
 • Ngày 5: Tặng Thanh Vân Bào
 • Ngày 6: Tặng thần khí Long Đản Thương
 • Ngày 7: Tặng tướng S Hứa Chử

Đa tạ chúa công đã ủng hộ Hoành Tảo Tam Quốc trong thời gian qua.

BQT Hoành Tảo Tam Quốc

Kính báo!

Leave a Comment