Tiêu Điểm Tướng: Trương Giác – Thiên Quân Tướng Quân

Các Chúa công thân mến,

Như đã giới thiệu, phiên bản Update 4.0 Thiên Trận Kỳ Biến có những tính năng và các danh tướng mới vô cùng đặc sắc. Ngày hôm nay Diễm Nhi xin gửi tới bài giới thiệu: Tiêu Điểm Tướng Trương Giác Thiên Quân Tướng Quân trong Hoành Tảo Tam Quốc!

I. Giới Thiệu Chung

  • Quốc Gia: Quần hùng
  • Vị trí: Cung tướng
  • Võ Lực: 48
  • Trí Lực: 100
  • Thể Phách: 61
  • Thống Soái: 90
  • Binh Lính: Ám Tập Binh – Cung Binh
  • Đặc điểm: Trương Giác là tướng công phép, Đại Hiền Lương Sư, giả thác đại đạo, mê hoặc tiểu nhân! !

II. Hệ Thống Kỹ Năng

1. Lôi Đình Luyện Ngục : Trương Giác kêu gọi sức mạnh trời đất giáng đòn gây sát thương cho toàn bộ kẻ địch trong phạm vi đồng thời thiêu cháy những gì còn sót lại.

2. Thái Bình Lôi Thuật : Kỹ năng tất sát, nộ càng cao xuất hiện càng nhiều.

3. Thái Bình Đạo Quyết : Tự tăng trí lực bản thân dễ bề mê hoặc lòng người.

4. Thiên Lôi Quyết: Thuận theo ý trời ai dám nghịch ta

5. Hiến tế : Mỗi vị tướng phe ta ngã xuống sẽ giúp Trương Giác xuất chiêu nhanh hơn trả đũa bên địch

6. Thái Bình Ảo Quyết : Tuyệt kỹ bên ta càng xuất hiện nhiều thì sức mạnh Trương Giác ngày càng gia tăng xứng danh giáo chủ.

7. Tiên phong vân thể: Vĩnh viễn tăng nộ khởi điểm cho Trương Giác giúp hắn thi triển tà thuật nhanh hơn

III. Duyên Tướng

Hi vọng bài giới thiệu trên sẽ giúp chúa công nắm rõ được sức mạnh của Trương Giác – Thiên Quân Tướng Quân và sớm sở hữu được vị tướng bá đạo này!

Diễm Nhi kính bút!

Leave a Comment